Skip to main content
Nieuws

Maastricht: broedplaats voor interdisciplinair onderzoek

By 28 September 2018February 27th, 2019No Comments

Maastricht profileert zich steeds nadrukkelijker als aantrekkelijke locatie voor weten­schappers, mede door een ‘unieke kennisinfrastructuur’, stelt Ron Heeren.

Afgelopen april verscheen Maastricht op de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastruc­tuur, een NWO-project voor toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. In Limburg werken ze al jaren hard aan het opbouwen van een goede kennisinfrastructuur, met onder andere het samenwerkingsverband van de universi­teit, hbo’s en provincie in de Brightlands Campussen. Dat werk begint nu zijn vruch­ten af te werpen, steeds meer mensen lij­ken Maastricht te vinden. Zo ook Ron Heeren, hoogleraar massaspec­trometrie aan de Maastricht University, die vanuit FOM in Amsterdam naar het zuiden verhuisde om het Maastricht MultiModal Molecular lmaging lnstitute (M4I) op te zetten. ‘Voor mij was de keuze eenvoudig; zegt Heeren. ‘In Amsterdam lukte het niet om onze technologie in te zet­ten voor patiënten. De Brightlands Campus bood me een plek waar ik kon samenwerken met clinici om dat wel voor elkaar te krijgen’.

ZIEK OF GEZOND?

Binnen het M41 lnstitute gebruikt Heeren moleculaire beeldvorming om meer inzicht te krijgen in hoe moleculen zich gedragen op alle schaalniveaus, van nanometer tot meter. Met die kennis hoopt hij verschil te zien tussen ziekte en gezondheid, en dat lijkt aardig te lukken. ‘Wij hebben een apparaat ontwikkeld waarmee chirurgen zien of ze in gezond weefsel of in tumorweefsel snijden; vertelt Heeren. Het apparaat zuigt de rook van de laser op zodra een chirurg snijdt, en analyseert de samenstelling van de rook razendsnel met massaspectrometrie. Op basis daarvan weet een chirurg waarin hij snijdt. Heeren legt uit: ‘Binnen drie seconden krijg je dui­delijkheid. Je kunt zelfs zien of het weefsel al in tumorweefsel aan het veranderen is. Het apparaat richt zich niet op één biomarker, maar op de samenstelling van de verschillende moleculen in het weefsel’.

‘Maastricht is de plek
om samen te komen’

Behalve met dergelijke geneeskunde houdt het M41 lnstitute zich ook bezig met andere projecten, zoals het goudleren behang analyseren uit het kantoor van
de burgemeester van Maastricht. ‘Wij kunnen die restaurateurs helpen om te begrijpen hoe het materiaal in elkaar zit; legt Heeren uit. Dit interdisciplinaire werk spreekt de hoogleraar zeer aan: ‘De huidige problemen zijn zo ingewikkeld geworden, we moeten wel samenwerken om ze aan te pakken’.

SAMENKOMEN

Maastricht is volgens Heeren de ideale plek om samen te werken door de unieke kennisinfrastructuur in en rond de stad. Hiermee trekt Maastricht steeds meer bedrijven, onderzoe­kers en evenementen. ‘Mensen hier delen hun kennis over de grenzen van hun eigen disciplines en hun eigen kunnen. Maastricht is de plek om samen te komen; zegt Heeren. Dat merkt ook het Maastricht Convention Bureau, het bureau dat Maastricht op de kaart zet als internationale congresbestem­ming. Directeur Jurgen Moors: ‘Wij ontzorgen congressen van A tot
Z, ontsluiten het juiste regionale netwerk en bieden persoonlijke en financiële ondersteuning om ervoor te zorgen dat elke conferentie een succes wordt en de aandacht krijgt die het verdient’.

Subscribe to our newsletter

Stay informed through our quarterly newsletter and get valuable insights and all the latest information needed for planning your next conference in Maastricht!