Skip to main content
Nieuws archief

European Fatty Liver Conference 2018 in Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

By 1 February 2018August 16th, 2021No Comments

Tweede European Fatty Liver Conference 2018

Op 28 februari, 1 en 2 maart organiseren Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en het Universiteitsziekenhuis van de RWTH te Aken, het tweede European Fatty Liver Conference (EFLC2018; www.eflc2018.org). Dit door de European Association for the Study of the Liver (EASL) onderschreven en erkende congres over niet-alcoholische vetleverziekte (NAFLD) vindt plaats in het Bilderberg Kasteel Vaalsbroek te Vaals. Een groot aantal onderzoekers en artsen uit Nederland en andere Europese landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland en Scandinavië zullen deelnemen.

EFLC2018: “van ziekenhuisbed naar laboratorium en terug”

NAFLD omvat leververvetting, zonder en met leverontsteking (NASH), fibrose en cirrose, veelal in combinatie met aspecten van het metabool syndroom. NAFLD komt bij 25% van de wereldbevolking voor als gevolg van de Westerse levensstijl. Naast lever-specifieke afwijkingen is het optreden van NAFLD een complicerende factor voor hart en vaatziekten, diabetes en kanker. Het doel van het congres is om de gevolgen van leververvetting en -ontsteking in verschillende stadia te bespreken vanuit een translationeel perspectief. Zo worden fundamentele onderzoeksresultaten gepresenteerd ten aanzien van de systemische effecten en komen huidige nieuwe diagnostische en therapeutische middelen en mogelijke lifestyle-veranderingen aan de orde.

Wetenschappelijke missie

Het doel van het congres is om de uitwisseling van kennis tussen junior en senior wetenschappers en artsen die werken aan NASH optimaal te stimuleren. Dit doel wordt gerealiseerd door middel van plenaire sessies, die worden geleid door internationaal-erkende experts in het veld. Daarnaast worden er in kleinere bijeenkomsten specifieke onderwerpen interactief besproken en worden jonge onderzoekers uitgenodigd hun onderzoeksresultaten te delen en te bediscussiëren tijdens de poster- en pitch-sessies. Degenen met de beste presentatie zullen worden beloond met een prijs.

Niet alleen aantrekkelijk voor wetenschappers en clinici

Het congres is gericht op zowel wetenschappers als clinici en farmaceutische industrie, die vanuit verschillende disciplines steeds meer te maken krijgen met de systemische effecten van NAFLD. Daarnaast vindt er parallel aan het hoofdprogramma een 1-daags multidisciplinair programma plaats voor leververpleegkundigen, leververpleegkundig specialisten, lifestyle coaches en andere disciplines met interesse in NALFD/NASH. Gedurende dit programma wordt er een FibroScan workshop georganiseerd met als doel om geïnteresseerden kennis te laten maken met mogelijke nieuwe, niet-invasieve methodes om NASH beter en eerder op te kunnen sporen.

Belang internationale samenwerking

Nationale en internationale samenwerking tussen basale wetenschappers, clinici, verpleegkundigen en de farmaceutische industrie vormen de basis voor beter inzicht in het ziekte-mechanisme en het beloop van NAFLD. Interesse vanuit verschillende disciplines is essentieel vanwege de rol die NAFLD/NASH speelt in cardio-metabole aandoeningen, diabetes en maligniteiten. Daarnaast staan zowel het ontwikkelen van initiatieven voor niet-invasieve NASH-diagnostiek voor volwassenen en kinderen, als het ontwikkelen van betere behandelmethodes voor NAFLD hoog op de congresagenda. Dit internationaal congres stimuleert jonge onderzoekers tot het leggen van nieuwe contacten met als doel om originele, nieuwe onderzoeksvragen en – ideeën met betrekking tot NAFLD/NASH te ontwikkelen waaruit nieuwe internationale samenwerkingsverbanden gerealiseerd kunnen worden.

Subscribe to our newsletter

Stay informed through our quarterly newsletter and get valuable insights and all the latest information needed for planning your next conference in Maastricht!