Maastricht

Jaarlijkse ICCA uitvraag

Elk jaar vragen wij u de gegevens van congressen die in uw organisatie hebben plaatsvonden door te geven. In de loop der jaren is echter gebleken dat hier nog onduidelijkheden over bestaan.

Waarom vragen we deze informatie precies op? Welke congressen/evenementen betreft het precies? Waaraan moet de informatie precies voldoen? Op deze webpagina willen we antwoord geven op deze vragen en uitleggen wat we van u nodig hebben.

Als Maastricht Convention Bureau zijn wij lid (member) van het ‘International Congress and Convention Association’ (ICCA). ICCA is een wereldwijde organisatie en kennishub voor de internationale congresmarkt. Eén van de belangrijkste redenen waarom wij lid zijn van ICCA is omdat we over de ICCA-database kunnen beschikken.

Naar schatting worden er op reguliere basis ongeveer 24.000 verschillende vereniging/associatie bijeenkomsten georganiseerd. De ICCA Association Database heeft informatie verzameld over ongeveer 80% van hen. De ICCA-database is daarom ontzettend waardevol, de voornaamste reden hiertoe is dat deze database internationaal het meest volledig is en daarnaast een groot aantal organisatoren van internationale congressen en conferenties vertegenwoordigt. Ons business development team maakt optimaal gebruik van deze database met name voor algemeen deskreseach en het acquisitietraject.

Jaarlijks publiceert ICCA de wereldranglijst van de meest toonaangevende congresdestinaties. De positie van een land of een stad wordt bepaald door het aantal internationale congressen die daar hebben plaatsgevonden. Hoe hoger het aantal congressen, hoe hoger de organisatie in de ranking staat.
De gegevens die u aanlevert bepalen dus de positionering van de congresregio Maastricht op de wereldranglijst van ICCA.

Om ervoor te zorgen dat Maastricht in deze ranking stijgt, is een goede samenwerking en structurele kennisdeling tussen Maastricht Convention Bureau en al haar strategische partners van groot belang. Het is daarnaast belangrijk dat het gemeenschappelijk belang van een hoge ICCA ranking bekend is bij de strategische partners en participanten, en dat dit doel gezamenlijk wordt nageleefd.

Wat moet u doen?

Laat ons de gegevens weten van de congressen die in uw organisatie hebben plaatsgevonden. Vul het formulier in d.m.v. onderstaande button ‘Invulformulier ICCA 2023’. De criteria waaraan de internationale fysieke en/of online congressen aan moeten voldoen:

  • Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 50 personen.
  • Het congres is een terugkerend evenement.
  • Het congres rouleert tussen minimaal 3 of meer internationale landen.
  • Het doel van de bijeenkomst is kennisoverdracht.

Terugkerend betekent dat het geen eenmalig congres is maar het bijvoorbeeld jaarlijks of om de x aantal jaar georganiseerd wordt.

Roulerend betekent dat het congres telkens van locatie veranderd en rouleert tussen bijvoorbeeld werelddelen of landen. Het congres vindt dus niet telkens op dezelfde plek plaats.